کد خبر: ۸۴۳
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بررسی ها نشان می دهد که در میان کشورهای اسلامی، زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی از آمادگی و تمهیدات لازم برخوردار نیست و شاخص های جنسیتی از جمله میزان تسلط بر منابع ملی با کشورهای توسعه یافته تفاوتی فاحش و در پایین ترین رتبه ها قرار دارد.
کلیدملی : شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در دومین همایش بین المللی «نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار» گفت: حوزه عمومی در کشورهای مسلمان  از آمادگی لازم برای برعهده گرفتن بخشی از سه وظیفه اصلی خانه داری زنان یعنی نگهداری از اعضای خانواده، نظافت و آشپزی و آزاد کردن بخشی از انرژی آنان جهت فعالیت های اقتصادی برخوردار نیست.
او ادامه داد:گذشته از این، نرخ پایین باسوادی و تحصیلات عالیه در اکثر کشورهای اسلامی نشان می دهد که هنوز زنان مسلمان برای تصدی مشاغل تکنیکی تر و مدیریتی به اندازه مطلوب آماده نیستند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان وخانواده گفت: علاوه بر زیرساخت های اجتماعی باید به توانمندی شخصیتی زنان در دست زدن به ریسک های اقتصادی و گسترش دامنه های فعالیت حرفه ای توجه کرد.
او گفت: عدم دسترسی زنان به منابع مالی در این کشورها معرف این نکته است که در میان زنان نوعی هراس از ریسک های اقتصادی پهن دامنه وجود دارد چنانکه ترجیح می دهند یا به استخدام سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی در آیند و یا خود را محدود به یک فعالیت اقتصادی کوچک خانگی و یا محلی کنند.

مولاوردی گفت: این موانع منجر به عدم تبدیل قابلیت های زنان به کارکرد، عدم تعادل بین فعالیت ها و فرصت ها به عنوان دو مولفه و دو کفه اساسی توسعه انسانی شده که پیامد آن برای زنان سرخوردگی، برای جامعه عدم بازگشت سرمایه گذاری آموزشی زنان و برای توسعه تخریب آن در بلند مدت است.

او ادامه داد: سووال این است چگونه می توان کارآفرینی زنان را در این کشورها هدایت کرد تا نه تنها اشتغال پایدار فراهم شود بلکه زنان نیز در فرایند توانمندسازی قرار گیرند.

مولاوردی گفت: برنامه عمل 10 ساله سازمان همکاری های اسلامی برای پیشرفت زنان که بیانگر تعهدات کشورهای عضو در برخورد با مشکلات متعددی است که زنان مسلمان با آن مواجه هستند، ترغیب کارآفرینان زن از طریق بهبود فرصت ها و دسترسی به زمان، بودجه، بازار، اطلاعات، آموزش و شبکه سازی برای زنان و تشویق نهادهای مالی به تولید محصولاتی که مطابق نیازهای زنان باشد را مورد اشاره قرار داده است.
او گفت: همچنین به راه اندازی یک مجمع برای شبکه سازی میان کشورهای عضو که به زنان کارآفرین حمایت های فنی جهت تقویت قدرت مدیریتی، بازاریابی و مهارت های فنی در حیطه کاری خود ارائه دهد، توصیه شده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان وخانواده گفت: با توجه به چالش ها و فرصت های مشترک زنان در جهان اسلام، استخراج راه حل ها و استراتژی های مناسب و کارا جهت توانمندسازی زنان با راهبرد ترویج و توسعه فضای کارآفرینی و ارائه دستور و پیشنهادات راهبردی برای برنامه 10 ساله جدید از سال 2015 تا 2025 در رابطه با رشد اقتصادی در پرتو کارآفرینی زنان با چشم اندازی روشن و واقع بینانه می تواند پاسخی در خور برای سووال ما باشد.

مولاوردی گفت: در ایران تغییر شرایط و وضعیت زنان تحت تاثیر تحولات داخلی و بین المللی همچون نیاز اقتصادی خانوارها به درآمد زنان، پدیدار شدن الگوهای رفتاری و اجتماعی متفاوت از گذشته در بین جوانان، قرار گرفتن کشور در موقعیت و فاز پنجره جمعیتی، افزایش میزان حضور زنان در مراکز علمی و انتظار و تمایل آنان به مشارکت در بازار کار، از یک طرف موجبات این مهم را فراهم ساخته که اشتغال زنان از سطح موضوعات فاقد اهمیت به سطح موضوعات کلیدی جامعه تغییر ماهیت دهد.


معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به فضای عمومی اشتغال در کشور و دشواری ها و محدودیت های جذب زنان در بخش دولتی و خصوصی، عبور زنان از موانع و تحدیدهای موجود نیازمند حمایت و مانع زدایی های دولت است.

او گفت: در این میان توجه به مقوله کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و برای زنان یکی از راهکارهای اثربخش و پرفایده است که می تواند جریان موثری را در حیطه اشتغال به عنوان یک ضرورت به وجود آورد و در کنار دولت و بخش خصوصی به ویژه در دوران پساتحریم ها در تحقق سیاست ها و برنامه هایی که جامعه را به سمت رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی سوق می دهد، نقش آفرینی کند، نادیده گرفتن این مهم و بی توجهی به آن جامعه را از بخش بزرگی از ظرفیت خلاقیت کارآفرینانه خود محروم می کند، محرومیتی که می تواند از ایجاد شغل پایدار هم برای زنان و هم برای مردان ممانعت به عمل آورد.

مولاوردی گفت: براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 جامعه ایران برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی خواهد بود، نیل به این اهداف مستلزم تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش و اهمیت یافتن موضوع دستیابی به توسعه پایدار به سه محور نوآوری و کارآفرینی و فناوری و شایستگی است.

او ادامه داد: تعیین نقش و سهم و جایگاه زنان در تمام بندهای سند چشم انداز در 10 سال باقیمانده از مدت اجرای آن سند و توجه به الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در پنج سال آینده، با این نگاه و از این زاویه می تواند تحقق اهداف و آرمان های مندرج در آن را سرعت بخشیده و توسعه ای متوازن به معنای واقعی برای جامعه ایران به ارمغان آورد.

اشتغالزایی زنان

مولاوردی گفت: کارآفرینی و اشتغالزایی، یکی از مهمترین عرصه هایی است که کسب درآمد بر اساس فعالیت اقتصادی را برای زنان ممکن می سازد و نرخ مشارکت اقتصادی آنان را در روند توسعه پایدار ارتقا می بخشد.
او ادامه داد: بی تردید دست یافتن به چنین موقعیتی در گرو کارآفرینی گسترده برای زنان است، اما سئوال این است که آیا به راحتی می توان کارآفرینی را به سوی اشتغال پایدار سوق داد؟
مولاوردی گفت: برای مشارکت زنان در توسعه پایدار در عصر حاضر و در جامعه جهانی، چاره ای جز خلق شیوه های نوین در مسیر توسعه پایدار نیست. 
او گفت: شاخص توانمندی جنسیتی از جمله شاخص هایی است که در میزان تحقق پذیری توسعه پایدار مورد بررسی قرار می گیرد و از میان معرف های سه گانه این شاخص، معرف میزان شرکت زنان در مشاغل مدیریتی، حرفه ای و تکنیکی و نیز معرف قدرت مالی زنان، نشانگر اهمیت فعالیت اقتصادی آنان برای نیل به توسعه پایدار است.
مولاوردی گفت: مشارکت حداکثری تمامی افراد جامعه در فرایند توسعه فقط با کاهش و برچیده شدن نابرابری ها در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی و اکولوژیک و نابرابری هایی که اساس و سرچشمه آنها جنسیت است محقق می شود و اینکه تمامی موانع موجود در این مسیر از سر راه برداشته شود و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و نهادینه شده در جوامع باید برای تحقق این هدف دستخوش تحولات اساسی شوند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بررسی ها نشان می دهد که در میان کشورهای اسلامی، زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی از آمادگی و تمهیدات لازم برخوردار نیست و شاخص های جنسیتی از جمله میزان تسلط بر منابع ملی با کشورهای توسعه یافته تفاوتی فاحش و در پایین ترین رتبه ها قرار دارد. 

مطالب مرتبط
نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار