حمایت همسر شهید باکری و همسر دکتر خرازی از سیده فاطمه حسینی
کلیدملی: فاطمه اميراني با اشاره به نيازهاي روز جامعه، ابراز اميدواري کرد که زنان و مرداني به عنوان نمايندگان ملت وارد مجلس شوند که دردآشناي ملت باشند.

همسر شهيد باکري با استقبال از حضور زنان و جوانان در عرصه کانديداتوري انتخابات مجلس، از ديدارش با سيده فاطمه حسيني جوانترين کانديداي اصلاح طلبان در تهران سخن گفت و افزود: از شخصيت سيده فاطمه حسيني خوشم مي‎آيد، اميدوارم در انتخابات مجلس موفق باشد. او بانوي جوان و مستعدي است که ورودش به مجلس مي تواند منجر به پيگيري مطالبات جوانان در خانه ملت شود.


او به «نفيسه فياض بخش» به عنوان يکي از نمايندگان زن جوان از حوزه تهران در ادوار گذشته مجلس ياد کرد و گفت: او نيز دختر جوان و با انگيزه اي بود که با حضور در چند دوره از مجلس، به فردي توانمند و با تجربه تبديل شد. خانم سيده فاطمه حسيني نيز چنين ظرفيت و قابليتي دارد. 

همسر شهيد باکري، سيده فاطمه حسيني را يک زن باهوش و با استعداد خواند که حرف ديگران را به خوبي مي فهمند و اتفاقا مجلس هم نيازمند حضور افرادي است که حرف هاي ديگران را بفهمند و قدرت استنتاج داشته باشند. 

همسر وزیرخارجه دولت اصلاحات نیز از حضور سیده فاطمه حسینی در لیست اصلاح طلبان به عنوان یک نسل سومی استقبال کرد.

خانم منصوره رییس قاسم همسر  دکتر کمال خرازی در گفتگو با استقبال از حضور سی درصدی زنان در لیست امید اصلاح طلبان، گفت: خانم سیده فاطمه حسینی که در این لیست قرار گرفته است خانم بسیار خوب، توانا و مسئولیت پذیری هستند. انشاالله که به عنوان نماینده از نسل جوان در مجلس منشاء اثر باشند.