گفتگو
راه حل مشکلات کشور کار حزبی است
ریشه یابی عوامل ناکامی احزب در گفت و گو با محمود میرلوحی معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات

راه حل مشکلات کشور کار حزبی است

توسعه کشور بدون مشاركت زنان امكان پذير نيست
دکتر فاطمه داداشیان مدیرعامل بنیاد امید ایرانیان:

توسعه کشور بدون مشاركت زنان امكان پذير نيست

کمال اطهاری : نقشه راه  نداريم
در پنجمین نشست شورای سازمان های مدنی ایران مطرح شد

کمال اطهاری : نقشه راه نداريم

اطهاری : من مخصوصا اين تيتر را انتخاب كرده‌ام كه آيا تشكل‌هاي مدني درباره نقشه راه بحث كرده‌اند و درباره اينكه نهادسازي براي توسعه جامعه مدني را به عنوان يكي از مباحث خود بگذارند؟