کلید ملی

برچسب ها
برچسب: اراده پنهان ما
شما شنیده ام از کسی که دست به خطایی می... زند چنان سخن می گویید که گویی یکی از شما... نیست ناشناسی است در میان شما که ناخوانده به جهان... شما پانهاده است گویی همیشه دنبال مقصر می گردیم تا...
کد خبر: ۹۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴