کلید ملی

برچسب ها
برچسب: ازدواج دختران ۱۳ ساله
دادگاه بلوغ عقلی را شرط ازدواج فرار دهد
ر مورد منع ازد واج د ختران زیر ۱۳ سال...
مساله اعلام کرد از ٢ هزار مورد طلاقی که د... این مساله شاید د رگذشته جایز بود ه اما الان... ازد واج د ختران زیر ۱۳ سال ارایه بد هند... مساله خبر د اد و گفت از آنجایی که د...
کد خبر: ۷۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹


آخرین اخبار