کلید ملی

برچسب ها
برچسب: بحران مدیریت آب
درباره آب برای توصیف وضعیت موجود از عبارت ورشکستگی آبی... آبی نیست ما ٦٠ سال است که با سیاست های... جنگل و مرتع و به خصوص منابع آب روبه رو... مدت رویکرد سازه ای به منابع آب است ٢٠ سال...
کد خبر: ۹۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


راه حل های مترقی در گروی فداکاری، چشم پوشی از منافع شخصی و آینده نگری علمی ومنطقی است
پیدایش بحران مدیریت آب یا آشفتگی در حوزه های تامین... عرضه تقاضا مصرف آلودگی و هدر رفتن آب در سرزمین... نیمه خشک و کم آب ایران معلول عدم انطباق مدیریت... آب کشور با تغییرات اقتصادی جمعیتی وسایر تحولات اجتماعی طی...
کد خبر: ۹۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


مهر ۱۳۹۶ با عنوان مناقشه بر سر آب بررسی هفت... راهبردی که ممکن است وضعیت ما را در خصوص آب... تغییر دهد منتشر شده است مقدمه مناقشه بر سر آب... مختلف برای صورتبندی مسئله آب گوناگون شده اند و تعابیری...
کد خبر: ۸۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸


بی‌آبی و خشکسالی خوزستان، به مرگ‌سرزمینی منجر می‌شود؟
فعال حوزه آب کشور می گویند اگر مدیریت بهتری اعمال...
کلیدملی سه متخصص و فعال حوزه آب کشور معتقدند در... مدیریت منابع آب کوتاهی شده است و اگر امروز سخن... از تشکیل کمیته امنیت آب در مجلس مطرح است به... اینکه چگونه از مرگ پرآب ترین منطقه کشور یعنی خوزستان...
کد خبر: ۸۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶


گیتی خزاعی متخصص تغییرات اجتماعی برای جلوگیری از آثار خشکیده‌شدن ایران می‌گوید:
خزاعی انتقال آب نه تنها وضعیت آب را وخیم تر...
بی آبی تدوین و اعلام شدند او نگاه خاصی به... ایران به علت بهره برداری بی رویه از آب های... خاک قادر به حفظ آب نخواهد بود در واقع منابع... بحثی پیرامون تاثیرات خشکسالی و تهدید منابع آب کشور و...
کد خبر: ۲۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹


بحث احمد آل‌یاسین و احمدعلی کیخا درباره کیفیت مدیریت منابع آب
نسازد شبکه آبیاری بسازد...
آب به عنوان یکی از محورهای اصلی از ابتدای... بحران آب در در این سال خبر می دادند کلیدملی... تصمیم گرفت در یک همکاری مستمر با بنیاد آب ایرانیان... روی مدیریت صحیح آب برگزار کند نخستین نشست با حضور...
کد خبر: ۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵


آخرین اخبار