کلید ملی

برچسب ها
برچسب: تصرف سفارت ایران
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن ضمن محکوم کردن تعرض... به سفارت ایران و با اشاره به تأکید مقامات انگلیسی... مبنی بر تعهد حفاظت از سفارت کشورمان در لندن گفت... شده حمله به سفارت ایران داشته اند کنترل شده و...
کلیدملی حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن... یک روز پس از حادثه تعرض به ساختمان سفارت کشورمان... فریادهای بسیار بلند یک باره روبروی سفارت ظاهر شدند چهار... خودشان آورده بودند سریع روی بالکن سفارت آمدند و میله...
کد خبر: ۹۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱