کلید ملی

برچسب ها
برچسب: جنایی نویس
لاله زارع نويسنده رمان جمجمه جوان
نویسندگان عامه پسند پرفروش به من می گفت من زمانی... مجبور شدم هر٦ ماه یک رمان بنویسم آن هم در...
با لاله زارع نویسنده کتاب جمجمه جوان انجام داده و... توجه به اینکه لاله زارع نخستین زن جنایی نویس ایران... زنی است در ایران که داستان پلیسی – جنایی نوشته... به همراه ۳ کتاب دیگر توسط محمدحسن شهسواری نویسنده و...
کد خبر: ۹۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵