کلید ملی

برچسب ها
برچسب: حقوق خبرنگار
ناخوشایند آن پرکرده ایم اما ما به عنوان خبرنگاران روزهای... برسد واقعیت این است که ما خبرنگاران بیشترین ضربه و... صنفی نیست موضوع این یادداشت عدم همبستگی ما خبرنگاران در... نتیجه در ثبات همان حداقل حقوق محفوظ مانده است و...
کد خبر: ۸۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


آخرین اخبار