کلید ملی

برچسب ها
برچسب: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
کلیدملی مجتبی نصیری معاونت پستی را برای اداره دفاتر پیشخوان... عهده دارد قبل از تصویب اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری... اسلامی ایران پروانه این دفاتر را همین سازمان صادر می... توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و با...
کد خبر: ۸۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹