کلید ملی

برچسب ها
برچسب: ضدفساد
هشدار وزیر دولت دوران جنگ درباره سوءاستفاده کاندیداها از شعارهای ضدفساد
کد خبر: ۹۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


۷۸ درصد شهرداری‌ها از شفافیت فراری‌اند
قابل تاملی که در داده های سامانه ضدفساد انتشار و...
کد خبر: ۹۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۴


کد خبر: ۹۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲


زنان به دلیل سلامت عملکرد مالی و روحیه ضدفساد در...
کد خبر: ۸۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


زهرا ساعی : وزرا باید رعایت عدالت جنسیتی در انتصاب معاونان را مورد عنایت قرار دهند.
امور است بر همین اساس سیاست های ضدفساد و شفاف...
کد خبر: ۸۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


زنان در ساختار اداری می توانند ضدفساد عمل کنند زیرا...
کد خبر: ۸۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱


می آیم تا دولت ضدفساد تشکیل دهم و قطعا فساد... کشور می آیم تا دولت ضدفساد تشکیل دهم و قطعاً...
کد خبر: ۷۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۷


نخستین اولویت زنان مجلس دهم؛
نکته که ویژگی پاکدستی زنان و روحیه ضدفساد مالی در...
کد خبر: ۵۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲


آخرین اخبار