کلید ملی

برچسب ها
برچسب: علی بیت‌اللهی
اخیرا آقای علی بیت اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی...
کد خبر: ۹۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


پدیده جدیدی که بعد از کوه‌خواری و زمین‌خواری در حال رواج است
که موضوع در دادسرای ناحیه 5 علیه این اقدام تحت... 5 تهران اعلام کرده است علیرضا نوری کارشناس رسمی دادگستری... نمی توان دست کم گرفت علی بیت اللهی دبیر کارگروه...
کد خبر: ۹۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


اخیرا آقای علی بیت اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی...
کد خبر: ۹۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


آخرین اخبار