کلید ملی

برچسب ها
برچسب: فقر آب
ایران به لحاظ تاریخی از نظر منابع آب فقیر بوده... است فقری که موجب شده سرزمین ایران از دیرباز خشک... و کم آب به کار بسته است اگر به منابع... آب می پرداختند که کمبود آن حس نمی شده است...
کد خبر: ۹۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱


روی زمین و نه بر بستر آبخوان ها آبی جاری... تصاعدی فقربحران ها فقرا را فقیرتر و محرومیت را تشدید... هم بر فقر و هم بر تعداد تنگدستان خواهد افزود... به واقع محرومیت ناشی از تکیدگی اقلیمی و بی آب...
کد خبر: ۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴


آخرین اخبار