کلید ملی

برچسب ها
برچسب: قاضی مجتبی علیزاده
ایستاد و با معرفی کامل خود به سوالات قاضی علیزاده... قاضی مجتبی علیزاده رئیس شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان...
کد خبر: ۹۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


خودروهای نیروهای انتظامی و قاضی ویژه قتل عمد آژیرکشان وارد... با صدور دستوری از سوی قاضی سیدجواد حسینی قاضی ویژه... که به ریاست قاضی مجتبی علیزاده و مستشاری قاضی عندلیب...
کد خبر: ۷۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱


آخرین اخبار