کلید ملی

برچسب ها
برچسب: منصور زیبایی
بود توصیه استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیرازدکتر منصور زیبایی استاد...
کد خبر: ۸۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱


پاسخ‌های دکتر منصور زیبایی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز به یک پرسش
دکتر منصور زیبایی استاد اقتصادکشاورزی محدودیت منابع آب در بخش...
کلیدملی دکتر منصور زیبایی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز می... و فصل کند با دکتر منصور زیبایی همین موضوع را...
کد خبر: ۸۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳