کلید ملی

برچسب ها
برچسب: مهدی رحمانیان
انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات
نیز پس از انتظامی مهدی رحمانیان مدیرمسئول شرق با ۲۲۲...
مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد مهدی رحمانیان... مرحله اول نیز پس از انتظامی مهدی رحمانیان مدیرمسئول شرق...
کد خبر: ۹۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱