کلید ملی

برچسب ها
برچسب: یوسف رشیدی
یوسف رشیدی...
کد خبر: ۹۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


توقف هرنوع بلندمرتبه سازی در پایتخت به دستور دولت
مانند یوسف رشیدی نیز معتقد است ساخت و ساز زیاد...
کد خبر: ۳۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰


همین رابطه با یوسف رشیدی کارشناس محیط زیست به گفتگو...
کد خبر: ۲۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸