کلید ملی

برچسب ها
برچسب: کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
مجلس کارش را درباره چهارقلوهای جنجالی انجام داد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص چه می‌کنند؟
بعد از گذشت یک سال بالاخره مجلس کار بررسی لوایح... در شورای نگهبان هستند و باید منتظر ماند و دید...
برای طومارنویسان روزی ناخوشایند بوده باشد مخالفان لایحه ای ناکام... ماندند که پیشتر با دراز کردن طوماری از امضا در... مسکوت بگذارند بدین ترتیب و در حالی که در خیابان... های اطراف مجلس اردوکشی خیابانی شکل گرفته بود سی اف...
کد خبر: ۹۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵