کلید ملی

برچسب ها
برچسب: گفتگوی ملی آب
کنندگان مسئله آب تبدیل شوند و در این مسیر تسهیل...
هادی خانیکی تصور حل مسئله آب در ایران یا هر... آب را نمی‎توان در موقعیت‎هایی که جامعه با تهدیدهایی نظیر... زیست‎محیطی حل کرد راه‎حل مساله آب درگیر شدن ذهنی جامعه... فرآیندهای حل مساله است به‎گونه‎ای که مسئله آب تنها به...
کد خبر: ۹۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱


مغالطه بزرگی تحت عنوان بحران آب جای معضل بزرگی به... نام بحران مدیریت منابع آب را گرفته است سرزمین ایران... آب داشته است و همین کمبود آب سبب شد تا... خشن دست به ابتکاراتی برای مدیریت منابع آب بزنند از...
کد خبر: ۸۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


امضاکنندگان بیانیه وضعیت مدیریت آب کشور از رئیس جمهور خواستند
احمد آل یاسین از امضاکنندگان بیانیه وضعیت آب کشور انتظار... داریم مدیریت ناکارآمد در آب جای خود را به حکمرانی... مطلوب آب بدهد بخش خصوصی و همه ذی نفعان آب... در مدیریت و تصمیم گیری در مورد منابع آب سهیم...
کلیدملی امضاکنندگان بیانیه وضعیت آب کشور خطاب به رئیس جمهور... آب شدند خواستار نامگذاری دهه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۶ به عنوان... دهه ملی آب شدند تا با توجه بیشتر به آب... از گسترده تر شدن بحران آن بکاهند به گزارش کلیدملی...
کد خبر: ۸۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


آخرین اخبار