کلید ملی

برچسب ها
برچسب: سعید معیدفر
سعید معیدفر...
کد خبر: ۹۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


دکتر امان الله قرایی مقدم دکتر سعید معیدفر و بهمن...
کد خبر: ۳۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


ارمکی حسین غریبی و سعید معیدفر نیز به بررسی ابعاد...
کد خبر: ۳۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


دکتر سعید معیدفر...
کد خبر: ۳۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸


دکتر سعید معیدفر جامعه شناس...
کد خبر: ۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴


دکتر معیدفر،درباره تفاهم‌نامه معاونت زنان و خانواده و وزارت راه و شهرسازی گفت:
معیدفر قبل از ورود مهندسان و پیمانکاران به بافت ابتدا...
کلیدملی دکتر سعید معیدفر جامعه شناس و مشاور اجتماعی وزیرراه... دکترمعیدفر را در ادامه می خوانید آقای دکتر معید فر...
کد خبر: ۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴


آخرین اخبار